Trang chu : gioithieu

Chào mừng quý vị đến Website HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ VÀ CẤP GIẤY PHÉP X - QUANG tỉnh Đồng Nai

Tìm kiếm
 

 Giới Thiệu

 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đồng Nai giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hoạt động khoa học và công nghệ, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội; tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hoá; sở hữu trí tuệ (không bao gồm quyền tác giả về văn học, nghệ thuật và nhãn hiệu hàng hóa); an toàn bức xạ và hạt nhân và thông tin khoa học, công nghệ trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai theo phát luật của Nhà nước và các quy định của UBND tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai chịu sự quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai thực hiện và chịu trách nhiệm:

Tổ chức thẩm định an toàn bức xạ, cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tia X và chứng chỉ nhân viên bức xạ trong y tế theo quy định Luật Năng lượng nguyên tử​.

+ Thực hiện phê duyệt kế hoạch phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở trong y tế.

+ Tổ chức khai báo, thống kê định kỳ các nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, chất thải phóng xạ và các hoạt động bức xạ tại địa phương;

+ Xây dựng kế hoạch phòng, chống, khắc phục sự cố bức xạ và hạt nhân tại địa phương. Hướng dẫn các cơ sở bức xạ và hạt nhân xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chóng, khắc phục hậu quả sự cố bức xạ hạt nhân.