HỆ THỐNG QUẢN LÝ

AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN

 

 Thông tin liên hệ

 

Phòng Quản lý khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai.

Địa chỉ: 1597 Phạm Văn Thuận, P. Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai.

- Điện thoại: 0251.3822297 - 8180 - 8182; - Fax: 0251.3825585

 

 Tìm chúng tôi trên bản đồ

 
Phòng Quản lý chuyên ngành - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 1597, Đường Phạm Văn Thuận, Phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 0251.3822297 - 8180 - 8181; - Fax: 0251.3825585