HỆ THỐNG QUẢN LÝ

AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN

 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh
Số/Kí hiệu 287/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 15/11/2016
Người kí Ng Văn A
Trích yếu

Nội dung

Chuyên mục Văn bản pháp luật
Tài liệu đính kèm Chon 27903_41656.pdf

Văn bản liên quan

Phòng Quản lý chuyên ngành - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 1597, Đường Phạm Văn Thuận, Phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 0251.3822297 - 8180 - 8181; - Fax: 0251.3825585