Trang chu : Thống kê CCATBX

Chào mừng quý vị đến Website HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ VÀ CẤP GIẤY PHÉP X - QUANG tỉnh Đồng Nai

Tìm kiếm
 

 Thống kê giấy CNATBX

 
Giấy phép cấp trong năm
STTTên nhân viênNgày sinhGiới tínhSố CCNVBXNgày cấp giấy CNATBXTên cơ sở
123
Page size:
select
 52 items in 3 pages
1 Trần Văn Thế15/11/1960Nam139/77/2013/ATBXHN07/10/2013 Phòng X-quang Trần Văn Thế
2 Nguyễn Văn Hào18/04/1960Nam23/39/2010/ATBXHN05/05/2010 Phòng X-quang Nguyễn Văn Hào
3 Phạm Văn Phú11/07/1983Nam61/154/2012/ATBXHN18/07/2012 Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Phúc An
4 Nguyễn Thị Thanh Thủy26/06/1985Nữ56/107/2013/ATBXHN29/05/2013 Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Phúc An
5 Nguyễn Cửu Quốc Vinh11/07/1987Nam61/154/2012/ATBXHN18/07/2012 Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Mỹ
6 Lê Viết Tiến11/07/1979Nam56/107/2013/ATBXHN29/05/2013 Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Mỹ
7 Nguyễn Mạnh Trường12/01/1976Nam46/30/2011/ATBXHN20/06/2011 Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Mỹ
8 Đỗ Huỳnh Huy Quang11/07/1981Nam46/30/2011/ATBXHN20/06/2011 Bệnh viện đa khoa Biên Hòa
9 Huỳnh Phi Long11/07/1987Nam46/30/2011/ATBXHN20/06/2011 Bệnh viện đa khoa Biên Hòa
10 Trần Văn Hảo11/07/1986Nam46/30/2011/ATBXHN20/06/2011 Bệnh viện đa khoa Biên Hòa
11 Đặng XUân Thảo03/06/1979Nam06/107/2013/ATBXHN29/05/2012 Bệnh viện đa khoa Biên Hòa
12 Nguyễn Thanh Bình11/09/1976NamĐang học01/07/2014 Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Tín Đức
13 Trịnh Minh Đăng30/10/1982Nam02/48/2011/ATBXHN05/01/2011 Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Bách Thư
14 Đặng Cường Quốc07/07/1976NamChưa khọc01/07/2014 Bệnh viện đa khoa huyện Tân Phú
15 Nguyễn Văn Hưng07/07/1986Nam61/154/2012/ATBXHN18/07/2012 Bệnh viện đa khoa huyện Tân Phú
16 Trương Văn Tân07/07/1985Nam02/48/2011/ATBXHN05/01/2011 Bệnh viện đa khoa huyện Tân Phú
17 Bùi Văn Tùy07/07/1967Nam61/154/2012/ATBXHN18/07/2012 Bệnh viện đa khoa huyện Tân Phú
18 Trần Văn Duyệt07/02/1974Nam115/37/2012/ATBXHN26/10/2012 Công ty TNHH Nha khoa Sài Gòn BH
19 Trần Thị Bích Hà21/10/1963NữĐang học30/12/2013 PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT BÁC SỸ HÀ - THỐNG NHẤT ĐỒNG NAI
20 Nguyễn Hữu Chí01/01/1988Nam61/154/2012/ATBXHN18/07/2012 Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Cửu